Boerderij animatie

Het maken van een 3D boerderij animatie, om de historische ontwikkeling inzichtelijk te maken. Dit aan de hand van historisch onderzoek van stafkaarten, de houtenconstructie en “littekens” aan de boerderij, stallen en schuren.

Boerderij animatie. De bestaande boerderij is als geraamte weer gegeven in het wit en de nieuwe uitbreiding van de boerderij is in kleur te zien. In dit geval is er aan tussen de hoofdbouw en de schuur een zadeldak geplaatst waardoor er nu een driekapper is ontstaan. Architect Enschede Markelo Hengelo Haaksbergen Almelo Oldenzaal Borne.

Opgave: Historische groei Twents erf

Eén van de doelen van de Stichting Twentse Erven is om kennis te vergaren, deze inzichtelijk te maken en door te geven. Dit alles met het oog op het behoud van het Twentse erf.
De meeste erven zijn in de loop van de jaren sterk onderhevig geweest aan verandering door verschillende invloeden. Bijvoorbeeld groei van het boerenbedrijf, wat leidde tot het vergroten van de boerderij, stallen en schuren. Maar ook tot krimp waardoor stallen en schuren werden verkocht. Soms werden boerderijen, stallen en schuren zelfs compleet verplaatst naar een andere boerenbedrijven. Ook het verloop van het boerengezin had invloed op groei en krimp van een boerenerf. Onder anderen ouders die hun boerenbedrijf overdragen aan hun kind(eren) en vervolgens zelf in de opkamer of endkamer gaan wonen
Om deze ontwikkelingen en veranderingen op een goede manier te kunnen laten zien is het idee uitgewerkt om dit te vertalen in een animatie. In deze animatie is de groei van het erf in chronologische volgorde weergegeven.

Onderzoek en uitwerking boerderij animatie

Het maken van een goede animatie van de ontwikkelingen van het erf wordt er eerst onderzoek gedaan naar de history. Door oude kaarten te bestuderen en simpel weg te kijken wat er aan bebouwing op staat aangegeven kan er een eerste beeld worden gevormd van het verloop. Echter zegt dit niks over de vorm van de bebouwing.  Hiervoor worden verschillende bronnen geraadpleegd zoals, verhalen, foto’s, schilderijen en registers. Een ander belangrijk middel is de huidige bebouwing zelf. Door het bestuderen hiervan, en dan voornamelijk het gebintwerk op vorm, markeringen of “littekens” kan er ook wat gezegd worden over de groei en ontwikkeling van de gebouwen op het erf. Al deze gegevens worden opgeschreven en getekend en worden omgezet in een model in de computer die gebruikt wordt om de animatie te maken.

Hierboven is erve Kleinsman te Haaksbergen te zien.
Hieronder is erve Zuid te Wierden te zien.

Klik hier voor meer projecten in samenwerking met de Stichting Twentse erven.

Zelf ook bewoner van een mooi erf en wilt u een historische onderzoek en een 3D model laten maken van uw erf? Neem gerust contact met ons op.