Buurtenkaart van boeren erven

Op de buurtenkaart of ook wel boerderijenkaart zijn alle bij de Stichting Twentse Erven bekende erven inbeeld gebracht. De kaart dient als openbare informatie bron voor iedereen die meer wil weten van het Twentse erf. Verschillende bronnen van informatie worden hier gekoppeld aan de juiste erven. De kaart dient als onderlegger voor verschillende projecten en thema’s. Daardoor wordt het voor bezoekers aan de kaart en/of de erven hun persoonlijke historische ontdekkingsreis.

Snapshot van de Buurtenkaart. Links is een tekstvlak met de welkomsttekst, rechts zijn in het rood alle gemeentes van Twente te zien met als achtergrondfoto het Twentse landschap met een paar nieuwsgierige koeien. Twentse Erven. Architect Enschede Markelo Hengelo Haaksbergen Almelo Oldenzaal Borne

Opgave: Delen beschikbare informatie erven

De Stichting Twentse Erven brengt karakteristieke boeren erven in beeld. In eerste instantie deden ze dit door de erven te registreren in een eigen database. Een database waarin alleen de basis gegevens werden geregistreerd. Al snel werd duidelijk dat er veel meer interessante informatie beschikbaar is dan alleen basis gegevens. Omdat onder anderen het doel van de stichting is om kennis over te dragen ontstond de vraag hoe dit op een interactieve manier te kunnen doen?

De buurtenkaart als oplossing

Kennisoverdracht begint met het pakken van de aandacht. Dit gaat het makkelijkste met iets dat voor iemand herkenbaar en tastbaar is. Zoals je eigen omgeving of de omgeving waarin je bent opgegroeid. De oplossing die is bedacht is om een kaart te maken met daar op de erven in Twente. Men kan op deze kaart kijken naar en in hun eigen bekende omgeving of ze erven terug kunnen vinden en zich herkennen in de beschikbare informatie. Deze informatie kan uiteenlopen van foto’s, video’s tot en met geschreven of gesproken historische feiten en weetjes.
Op de kaart is per erf informatie ter beschikking wat uitgebreid kan worden tot een tijdslijn maar ook kunnen erven gefilterd worden op verschillende kenmerken zoals bijvoorbeeld bouwjaar of het type boerderij. Deze functie kan steeds verder worden uitgebreid net als de kaart die als onderlegger dient.

Het doel is dat de basiskaart, de wegenkaart met gemeente grenzen en de erven, wordt uitgebreid met allerlei soort informatie. Dat er extra filters, lagen en thema’s aan toegevoegd kunnen worden. Dat bestaande historische kringen of heemkunde groepen in Twente hun aanwezige informatie over deze erven kunnen delen of linken via een centrale plek.

De site is te vinden via https://twentse-erven.nl/ervenkaart/ en een voorbeeld waarbij er al meer informatie beschikbaar is over een erf is van erve Kleinsman in Haaksbergen, zie ook het project Boerderij animatie.